Provtyp: Vatten
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ca, kalcium 200 µg/l
Mg, magnesium 90 µg/l
totalhårdhet 0.1 °dH

Hårdhet i förorenat vatten, utan uppslutning

Paketinfo

Pris: 560 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 60 ml
Provkärl: 60 ml plastflaska
Metod: ICP-AES
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Vattenprover som innehåller bottensats dekanteras före konservering om inte filtrering har beställts. Pris för dekantering eller filtrering tillkommer.
Om hårdet beställs som tillägg till analyspaket V-3a eller V-3a-Bas är priset 50 SEK/prov.