Provtyp: Vatten
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ca, kalcium 200 µg/l
Mg, magnesium 200 µg/l
totalhårdhet 0.1 °dH

Hårdhet i förorenat vatten, efter uppslutning

Paketinfo

Pris: 560 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 60 ml
Provkärl: 60 ml plastflaska
Metod: ICP-AES
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Om hårdet beställs som tillägg till analyspaket V-3b eller V-3b-Bas är priset 50 SEK/prov.