Provtyp: Vatten
Analystyp: Ekotoxikologi
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Grönalg (Pseudokirchneriella subcapitata) tillväxthämning

Paketinfo

Pris: Kontakta laboratoriet
Standard svarstid: Kontakta laboratoriet
Provtyp: Vatten
Analystyp: Ekotoxikologi
Provmängd: 2 l
Metod: SS-EN ISO 8692
Anmärkningar: Kontakta laboratoriet för mer information. Telefon: 0418-707 00