Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
indikativ dos, alfa+beta 1 Bq/l
U-234 (uran-234) 0.001 Bq/l
indikativ dos, U-234 1 µSv/år
U-238 (uran-238) 0.001 Bq/l
indikativ dos, U-238 1 µSv/år
Ra-226 (radium-226) 0.03 Bq/l
indikativ dos, Ra-226 1 µSv/år
Po-210 (polonium-210) 0.01 Bq/l
indikativ dos, Po-210 1 µSv/år
total indikativ dos, alfa 1 µSv/år
Ra-228 (radium-228) 0.05 Bq/l
indikativ dos, Ra-228 1 µSv/år
Pb-210 (bly-210) 0.02 Bq/l
indikativ dos, Pb-210 1 µSv/år
total indikativ dos, beta 1 µSv/år
total indikativ dos 1 µSv/år

Total indikativ dos, alfa och beta, i vatten

Paketinfo

Pris: 7 180 SEK / prov
Standard svarstid: 5 veckor
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provmängd: 9.5 l + 60 ml
Provkärl: 4 x 2,5 l plastdunk + 1 x 60 ml plastflaska
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar:
1 Parametern är ej ackrediterad