Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Odlingsbara mikroorganismer 22°C CFU/ml
E.coli CFU/100ml
Koliforma bakterier CFU/100ml

DV-5 Bakt: enskild dricksvatten, mikrobiologisk kontroll

Paketinfo

Pris: 595 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska för mikrobiologisk analys
Metod: SS-EN ISO 6222 utg.1, SS 02 81 67 utg.2
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Flaskan skall sändas kyld till lab snarast efter provtagning.
Provkärlet ska fyllas till 80-90%. Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Prov bör sättas inom 24 timmar.
Kontakta ALS innan du skickar in prover. Prov kan ej tas emot på fredagar.
Mer information och tolkning av resultat (länkar till Livsmedelsverkets hemsida).