Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
total alfaaktivitet 0.04 Bq/l
total betaaktivitet 0.10 Bq/l
total betaaktivitet - K40 0.10 Bq/l

DV-4 Tillägg: Total alfa- och betaaktivitet, tillkommer för grundvatten

Paketinfo

Pris: 1 575 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l plastflaska
Ackreditering: Ja
Instruktion: Flaskan skall sändas kyld till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Tillkommer även om det finns en tritiumkälla som kan härledas ur mänsklig aktivitet (antropogen)