Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Grundämnen
Fe, järn 0.4 µg/l
Mg, magnesium 90 µg/l
As, arsenik 0.05 µg/l
Cd, kadmium 0.002 µg/l
Ca, kalcium 100 µg/l
Na, natrium 100 µg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Se, selen 0.5 µg/l
Sb, antimon 0.01 µg/l
B, bor 10 µg/l
Hg, kvicksilver 0.002 µg/l
Mn, mangan 0.03 µg/l
Al, aluminium 0.2 µg/l
Cu, koppar 0.1 µg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
Ni, nickel 0.05 µg/l
Fysikalisk-kemiska parametrar
lukt
färg 2 mg Pt/l
pH 3-11 pH enh
konduktivitet 1 mS/m
COD-Mn 0.5 mg/l
turbiditet 0.20 FNU
ammonium 0.03 mg/l
nitrat 0.5 mg/l
nitrit 0.01 mg/l
fluorid 0.2 mg/l
klorid 0.5 mg/l
sulfat 0.5 mg/l
bromat 0.005 mg/l
cyanid, total 0.005 mg/l
Flyktiga organiska föreningar:
bensen 0.2 µg/l
1,2-dikloretan 1 µg/l
tetrakloreten 0.2 µg/l
trikloreten 0.1 µg/l
summa tetrakloreten och trikloreten
triklormetan (kloroform) 0.3 µg/l
tribrommetan (bromoform) 0.2 µg/l
dibromklormetan 0.1 µg/l
bromdiklormetan 0.1 µg/l
summa trihalometaner 0.3 µg/l
PAH:
bens(a)pyren 0.002 µg/l
bens(b)fluoranten 0.004 µg/l
bens(k)fluoranten 0.002 µg/l
bens(ghi)perylen 0.003 µg/l
indeno(123cd)pyren 0.003 µg/l
Klorerade bekämpningsmedel:
aldrin 0.005 µg/l
dieldrin 0.01 µg/l
heptaklor 0.01 µg/l
heptaklorepoxid 0.01 µg/l

DV-4 Dricksvatten hos användaren, kemisk utvidgad undersökning (enligt SLVFS 2001:30)

Paketinfo

Pris: 6 195 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provkärl: Provkärl som behövs för denna analys finns listade under "Anmärkningar" nedan.
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Instruktion: Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar:
Följande provkärl behövs för denna analys:
2x1 l mörk glasflaska + 2x 250 ml plastflaska + 60 ml plastflaska för cyanid + 2x40 ml brun EPA-vial med NaHSO4 + 60 ml kontrollerad plastflaska + 60 ml plastflaska för bromat, klorat, klorit + 1 l plastflaska för analys av Cu, Pb och Ni
Provkärl kan beställas under "Beställ provkärl och utrustning"
Tidskänslig analys. Proverna skickas in snarast möjligt efter provtagning, bör ej skickas över en helg.