Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Odlingsbara mikroorganismer 22°C CFU/ml
Långsamväxande bakterier CFU/ml
E.coli 37°C CFU/100ml
Koliforma bakterier 37°C CFU/100ml
Aktinomyceter CFU/100ml
Intestinala Enterokocker CFU/100ml
Clostridium perfringens, presumtiva CFU/100ml
Mikrosvamp CFU/100ml

DV-4 Bakt: Dricksvatten hos användaren, mikrobiologisk utvidgad undersökning (enligt SLVFS 2001:30)

Paketinfo

Pris: 960 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provmängd: 2x500 ml
Provkärl: 2x500 ml plastflaska för mikrobiologisk analys
Metod: SS-EN ISO 6222 utg.1, SS-EN ISO 9308-1:2014, SS-EN ISO 7899 utg.1, SS 028212 utg.1, SS-EN ISO 14189, SS 028192 utg.1
Ackreditering: Ja
Instruktion: Flaskan skall sändas kyld till lab snarast efter provtagning.
Provkärlet ska fyllas till 80-90%. Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Prov bör sättas inom 12 timmar från provtagningstiden. Inlämningstiden till laboratoriet beror på när provet har tagits men är vanligtvis senast kl. 14:30. Kontakta alltid laboratoriet innan proverna skickas in.
Kontakta ALS innan du skickar in prover.