Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
färg 2 mg Pt/l
turbiditet 0.20 FNU
pH 3-11 pH enh
Fe, järn 2 µg/l

DV-1 Utgående dricksvatten, kemisk undersökning (enligt LIVSFS 2022:12)

Paketinfo

Pris: 420 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provkärl: 2x125 ml plastflaska
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Tidskänslig analys. Proverna skickas in snarast möjligt efter provtagning, bör ej skickas över en helg.
Beslutsregeln som används innebär att ALS inte tar hänsyn till angiven mätosäkerhet vid jämförelse mot gränsvärden.