Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Odlingsbara mikroorganismer 22°C CFU/ml
Koliforma bakterier 37°C CFU/100ml
E.coli 37°C CFU/100ml

DV-1 Bakt: Utgående dricksvatten, mikrobiologisk normal undersökning (enligt SLVFS 2001:30)

Paketinfo

Pris: 515 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Dricksvattenanalyser
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska för mikrobiologisk analys
Metod: SS-EN ISO 6222 utg.1, SS-EN ISO 9308-1:2014
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Flaskan skall sändas kyld till lab snarast efter provtagning.
Provkärlet ska fyllas till 80-90%. Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Prov bör sättas inom 12 timmar från provtagningstiden. Inlämningstiden till laboratoriet beror på när provet har tagits men är vanligtvis senast kl. 14:30. Kontakta alltid laboratoriet innan proverna skickas in.
Kontakta ALS innan du skickar in prover.