Provtyp: Vatten
Analystyp: Övriga analyser
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Heterotrofa bakterier 35°C CFU/ml
Pseudomonas aeruginosa CFU/100ml

Bassängbadvatten, mikrobiologisk analys

Paketinfo

Pris: 360 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Provtyp: Vatten
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 500 ml
Provkärl: 500 ml plastflaska för mikrobiologisk analys
Metod: Metoder; SS-EN ISO 6222 utg.1 och SS-EN ISO 16266:2008
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Instruktion: Flaskan skall sändas kyld till lab snarast efter provtagning.
Provkärlet ska fyllas till 80-90%. Se våra provtagningsinstruktioner
Anmärkningar: Tidskänslig analys. Proverna skickas in snarast möjligt efter provtagning, bör ej skickas över en helg.