Paket: 1
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen
Analystyp: Pesticider

Pesticider / Produkter och kemiska ämnen

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,4,5-T 0.1 mg/kg
2,4-D 0.1 mg/kg
azinfosmetyl 0.1 mg/kg
azinfosetyl 0.1 mg/kg
aldrin 0.1 mg/kg
bromofosetyl 0.1 mg/kg
kaptafol 0.1 mg/kg
karbaryl 0.1 mg/kg
klordan 0.1 mg/kg
klordimeform 0.1 mg/kg
klorfenvinfos 0.1 mg/kg
kumafos 0.1 mg/kg
cyflutrin 0.1 mg/kg
cyhalotrin 0.1 mg/kg
cypermetrin 0.1 mg/kg
DEF (TBTB) 0.1 mg/kg
deltametrin 0.1 mg/kg
o,p'-DDD 0.1 mg/kg
p,p'-DDD 0.1 mg/kg
o,p'-DDE 0.1 mg/kg
p,p'-DDE 0.1 mg/kg
o,p'-DDT 0.1 mg/kg
p,p'-DDT 0.1 mg/kg
diazinon 0.1 mg/kg
2,4-DP (diklorprop) 0.1 mg/kg
dikrotofos 0.1 mg/kg
dieldrin 0.1 mg/kg
dimetoat 0.1 mg/kg
dinoseb + salter 0.1 mg/kg
alfa-endosulfan 0.1 mg/kg
beta-endosulfan 0.1 mg/kg
endrin 0.1 mg/kg
esfenvalerat 0.1 mg/kg
fenvalerat 0.1 mg/kg
heptaklor 0.1 mg/kg
heptaklorepoxid 0.1 mg/kg
hexaklorbensen 0.1 mg/kg
alfa-HCH 0.1 mg/kg
beta-HCH 0.1 mg/kg
delta-HCH 0.1 mg/kg
isodrin 0.1 mg/kg
Klordekon 0.1 mg/kg
gamma-HCH (lindan) 0.1 mg/kg
malation 0.1 mg/kg
MCPA 0.1 mg/kg
MCPB 0.1 mg/kg
MCPP (mekoprop-isomerer) 0.1 mg/kg
metamidofos 0.1 mg/kg
metoxyklor 0.1 mg/kg
mirex 0.1 mg/kg
monokrotofos 0.1 mg/kg
paration 0.1 mg/kg
metylparation 0.1 mg/kg
pertan 0.1 mg/kg
mevinfos 0.1 mg/kg
propetamfos 0.1 mg/kg
profenofos 0.1 mg/kg
kvinalfos 0.1 mg/kg
telodrin 0.1 mg/kg
toxafen 0.1 mg/kg
trifluralin 0.1 mg/kg

OT-3 Bekämpningsmedel i textilier

Paketinfo

Pris: 3 350 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Produkter och kemiska ämnen > Textilier
Analystyp: Pesticider
Metod: Ökotex 100