Paket: 12
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Utrustning

Utrustning / Passiv provtagning/vatten

Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

PS Organic standardmembran

Paketinfo

Pris: 925 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Utrustning
Anmärkningar: För att beställa utrustning för passiv provtagning, kontakta Ingalill Rosén (08-5277 5220) eller kundtjänst i Stockholm (08-5277 5200).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

PS Organic fältblank inkl. analys för PRC

Paketinfo

Pris: 1 100 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Utrustning
Anmärkningar: PRC: performance reference compounds; ämnen som har tillsatts membranet för att ge möjlighet att kompensera för variationer i t.ex. temperatur. Analys av PRC i en fältblank ger ett bättre startvärde för PRC-halt och därmed en bättre beräkning av koncentration.
För att beställa utrustning för passiv provtagning, kontakta Ingalill Rosén (08-5277 5220) eller kundtjänst i Stockholm (08-5277 5200).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

PS Organic engångsprovtagare

Paketinfo

Pris: 870 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Utrustning
Anmärkningar: inkl. 2x15.5 cm membran.
För att beställa utrustning för passiv provtagning, kontakta Ingalill Rosén (08-5277 5220) eller kundtjänst i Stockholm (08-5277 5200).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

PS Polar

Paketinfo

Pris: 1 100 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Utrustning
Anmärkningar: För att beställa utrustning för passiv provtagning, kontakta Ingalill Rosén (08-5277 5220) eller kundtjänst i Stockholm (08-5277 5200).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Provtagningsbur för 2 spindlar

Paketinfo

Pris: 4 620 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Utrustning
Anmärkningar: Vid ev. förlust av hyrd utrustning debiteras priset för inköp.
För att beställa utrustning för passiv provtagning, kontakta Ingalill Rosén (08-5277 5220) eller kundtjänst i Stockholm (08-5277 5200).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Provtagningsbur för 5 spindlar

Paketinfo

Pris: 5 200 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Utrustning
Anmärkningar: Vid ev. förlust av hyrd utrustning debiteras priset för inköp.
För att beställa utrustning för passiv provtagning, kontakta Ingalill Rosén (08-5277 5220) eller kundtjänst i Stockholm (08-5277 5200).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Spindel

Paketinfo

Pris: 1 390 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Utrustning
Anmärkningar: Vid ev. förlust av hyrd utrustning debiteras priset för inköp.
För att beställa utrustning för passiv provtagning, kontakta Ingalill Rosén (08-5277 5220) eller kundtjänst i Stockholm (08-5277 5200).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Hållare för 3 PS Polar

Paketinfo

Pris: 1 155 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Utrustning
Anmärkningar: Vid ev. förlust av hyrd utrustning debiteras priset för inköp.
För att beställa utrustning för passiv provtagning, kontakta Ingalill Rosén (08-5277 5220) eller kundtjänst i Stockholm (08-5277 5200).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

PS VOC provtagnings-kit

Paketinfo

Pris: 580 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Utrustning
Anmärkningar: PS VOC-provtagare, anjonat vatten, vialer
För att beställa utrustning för passiv provtagning, kontakta Ingalill Rosén (08-5277 5220) eller kundtjänst i Stockholm (08-5277 5200).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

DGT (PS Metal) för katjoner

Paketinfo

Pris: 350 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Utrustning
Anmärkningar: För att beställa utrustning för passiv provtagning, kontakta Ingalill Rosén (08-5277 5220) eller kundtjänst i Stockholm (08-5277 5200).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

DGT (PS Metal) för anjoner

Paketinfo

Pris: 350 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Utrustning
Anmärkningar: För att beställa utrustning för passiv provtagning, kontakta Ingalill Rosén (08-5277 5220) eller kundtjänst i Stockholm (08-5277 5200).
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

DGT (PS Metal) för Hg

Paketinfo

Pris: 350 SEK / prov
Rabattgrupp: 2
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Utrustning
Anmärkningar: För att beställa utrustning för passiv provtagning, kontakta Ingalill Rosén (08-5277 5220) eller kundtjänst i Stockholm (08-5277 5200).