Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
acetoklor 1
alaklor 1
atrazin 1
azoxystrobin 1
bromacil 2
cyanazin 1
desetylatrazin 1
desmetryn 2
dimetoat 1
dimetomorf 2
diuron 1
hexazinon 1
isoproturon 1
karbofuran 1
klorbromuron 3
kloridazon 3
klorsulfuron 3
klortoluron 2
linuron 1
metazaklor 1
metobromuron 2
metoxuron 3
metribuzin 1
monolinuron 1
napropamid 2
propaklor 1
simazin 1
terbutryn 1
terbutylazin 1
triasulfuron 3

PSP-1b Polära pesticider med passiv provtagning, utökat paket

Paketinfo

Pris: 4 990 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: POCIS (PS Polar)
Metod: LC-MS-MS
Express: Nej
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
1 Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).
2 Upptagsdata saknas (resultat rapporteras som totalhalt i membran).
3 Uppskattade upptagsdata finns (medelkoncentration kan uppskattas).