Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH (lindan)
delta-HCH
hexaklorbensen
o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDD
p,p'-DDD
o,p'-DDE
p,p'-DDE
1,2,3-triklorbensen
1,2,4-triklorbensen
1,3,5-triklorbensen
pentaklorbensen
trifluralin
klorpyrifos
alfa-endosulfan
beta-endosulfan
pentaklorfenol
triklosan
aldrin
dieldrin
endrin
isodrin

PSO-3d Klorerade pesticider med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 6 615 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Metod: GC-MS/MS
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).