Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
1,2,3-triklorbensen
1,2,4-triklorbensen
1,3,5-triklorbensen
pentaklorbensen
hexaklorbensen

PSO-10 Klorbensener med passiv provtagning

Paketinfo

Pris: 1 890 SEK / prov
Standard svarstid: 20 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Passiv provtagning/vatten
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: SPMD (PS Organic)
Anmärkningar: Rapporteringsgränserna beror av exponeringsperiodens längd.
Upptagsdata finns (medelkoncentration kan beräknas).