Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Radon
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
radon

Radon, långtidsmätning

Paketinfo

Pris: 690 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Radon
Provkärl: mätpaket för långtidsmätning
Anmärkningar: Priset omfattar 2 provtagare + analys.