Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Radon
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
radon

Radon, korttidsmätning

Paketinfo

Pris: 990 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Radon
Provkärl: mätpaket för korttidsmätning
Anmärkningar: Priset omfattar 2 provtagare + analys.