Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Mikroplast och partiklar
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
damm 0.1 mg totalt

A-4d Dammvikt exkl. filter

Paketinfo

Pris: 160 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Mikroplast och partiklar
Provkärl: mixed cellulosafilter, vägt, 25/37 mm eller filter för inhalerbart damm, vägt, 25 mm eller filter för föravskiljare, vägt, 25/37 mm Casella alt. 25/37 mm SKC.
Metod: Vägning
Anmärkningar: Kostnad för filter tillkommer.