Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Asbest och fibrer
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
fibrer

A-1a Fiberräkning på filterprov

Paketinfo

Pris: 1 725 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Luft/Arbetsmiljö
Analystyp: Asbest och fibrer
Provmängd: rekommenderad volym 100-500 liter, flöde 2 l/min
Provkärl: mixed cellulosafilter
Metod: Polarisationsmikroskopi (PLM) med faskontrast
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Läs mer om asbest på asbest.se.
Provtagningsvolym anges av kunden vid beställning