Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,4,5-T 0.01 mg/kg torrsubstans
2,4,5-TP (fenoprop) 0.01 mg/kg torrsubstans
2,4-D 0.01 mg/kg torrsubstans
2,4-DB 0.01 mg/kg torrsubstans
2,4-DP (isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
4-CPP 0.01 mg/kg torrsubstans
bentazon 0.01 mg/kg torrsubstans
fluroxipyr 0.01 mg/kg torrsubstans
MCPA 0.01 mg/kg torrsubstans
MCPB 0.01 mg/kg torrsubstans
MCPP (mekoprop-isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
acifluorfen 0.01 mg/kg torrsubstans
bromoxynil 0.01 mg/kg torrsubstans
DNOC 0.01 mg/kg torrsubstans
dikamba 0.01 mg/kg torrsubstans
diklofop 0.01 mg/kg torrsubstans
ioxinil 0.01 mg/kg torrsubstans
propoxikarbazonnatrium 0.01 mg/kg torrsubstans
triklopyr 0.01 mg/kg torrsubstans
triklosan 0.01 mg/kg torrsubstans
dinoseb 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-9 Fenoxisyror och andra herbicider i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 1 995 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: LC-MS-MS
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja