Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2,4-D 0.01 mg/kg torrsubstans
2,4-DP (diklorprop) 0.01 mg/kg torrsubstans
atrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.01 mg/kg torrsubstans
bentazon 0.01 mg/kg torrsubstans
bitertanol 0.01 mg/kg torrsubstans
boskalid 0.01 mg/kg torrsubstans
cyanazin 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPU (1-(3,4-diklorfenyl)urea) 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPMU (1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea) 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desisopropylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetoat 0.01 mg/kg torrsubstans
diuron 0.01 mg/kg torrsubstans
etofumesat 0.01 mg/kg torrsubstans
fenoxaprop 0.1 mg/kg torrsubstans
fluroxipyr 0.01 mg/kg torrsubstans
imazapyr 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid 0.01 mg/kg torrsubstans
isoproturon 0.01 mg/kg torrsubstans
klopyralid 0.1 mg/kg torrsubstans
kloridazon 0.01 mg/kg torrsubstans
kvinmerac 0.01 mg/kg torrsubstans
MCPA 0.01 mg/kg torrsubstans
MCPP (mekoprop-isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
metalaxyl (isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
metamitron 0.01 mg/kg torrsubstans
metazaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
metribuzin 0.01 mg/kg torrsubstans
simazin 0.01 mg/kg torrsubstans
terbutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
foramsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
klorsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
metsulfuron-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
nikosulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
pirimikarb 0.01 mg/kg torrsubstans
propyzamid 0.01 mg/kg torrsubstans
rimsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
tifensulfuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
triasulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
tribenuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
triflusulfuron-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-3e Pesticider (enl. NV rapport 4915) i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 360 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 100 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: LC-MS-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja