Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
glyfosat 0.2 mg/kg torrsubstans
AMPA 0.2 mg/kg torrsubstans

OJ-3d Glyfosat och AMPA i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 2 415 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: GC-MS
Anmärkningar: Svarstiden varierar, normalt är den 15 arbetsdagar, men den kan i vissa fall vara längre. För närmare besked, kontakta laboratoriet.