Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
2-amino-N-(isopropyl)bensamid 0.01 mg/kg torrsubstans
2-hydroxiterbutylazin-desetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
2-hydroxisimazin 0.01 mg/kg torrsubstans
2-klor-2.6-dietylacetanilid 0.01 mg/kg torrsubstans
3-hydroxikarbofuran 0.01 mg/kg torrsubstans
6-klornikotinsyra 0.01 mg/kg torrsubstans
acetamiprid 0.01 mg/kg torrsubstans
acetoklor 0.01 mg/kg torrsubstans
aklonifen 0.01 mg/kg torrsubstans
alaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
aldikarb 0.01 mg/kg torrsubstans
aldikarbsulfon 0.01 mg/kg torrsubstans
aldikarbsulfoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
ametryn 0.01 mg/kg torrsubstans
amidosulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
asulam 0.01 mg/kg torrsubstans
atraton 0.01 mg/kg torrsubstans
atrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
azakonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
azinfosmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
azoxystrobin 0.01 mg/kg torrsubstans
azoxystrobin-o-demetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
BAM (2,6-diklorbensamid) 0.01 mg/kg torrsubstans
BDMC (4-brom-3.5-dimetylfenyl-N-metylkarbamat) 0.01 mg/kg torrsubstans
benalaxyl 0.01 mg/kg torrsubstans
bentazon-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
bifenox 0.01 mg/kg torrsubstans
bitertanol 0.02 mg/kg torrsubstans
boskalid 0.01 mg/kg torrsubstans
bromacil 0.01 mg/kg torrsubstans
bromofosetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
buprofezin 0.01 mg/kg torrsubstans
cyanazin 0.01 mg/kg torrsubstans
irgarol (cybutryn) 0.001 mg/kg torrsubstans
cyflufenamid 0.01 mg/kg torrsubstans
cymoxanil 0.01 mg/kg torrsubstans
cyprodinil 0.01 mg/kg torrsubstans
cyprokonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPMU (1-(3,4-diklorfenyl)-metylurea) 0.01 mg/kg torrsubstans
DCPU (1-(3,4-diklorfenyl)urea) 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desetylterbutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desisopropylatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
desmetryn 0.01 mg/kg torrsubstans
diazinon 0.01 mg/kg torrsubstans
difenakum 0.01 mg/kg torrsubstans
difenokonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
difenoxuron 0.01 mg/kg torrsubstans
diflubensuron 0.01 mg/kg torrsubstans
diflufenikan 0.01 mg/kg torrsubstans
diklofention 0.01 mg/kg torrsubstans
diklormid 0.01 mg/kg torrsubstans
diklorvos 0.01 mg/kg torrsubstans
dikrotofos 0.01 mg/kg torrsubstans
dimefuron 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetenamid 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetoat 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetomorf 0.01 mg/kg torrsubstans
dimetylaminsulfoanilid 0.01 mg/kg torrsubstans
dimoxistrobin 0.01 mg/kg torrsubstans
diuron 0.01 mg/kg torrsubstans
epoxikonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
EPTC (S-etyldipropyltiokarbamat) 0.01 mg/kg torrsubstans
etion 0.01 mg/kg torrsubstans
etofumesat 0.01 mg/kg torrsubstans
etoprofos 0.01 mg/kg torrsubstans
etoxazol 0.01 mg/kg torrsubstans
famfur 0.01 mg/kg torrsubstans
famoxadon 0.01 mg/kg torrsubstans
fenamifos 0.01 mg/kg torrsubstans
fenarimol 0.01 mg/kg torrsubstans
fenhexamid 0.01 mg/kg torrsubstans
fenotiokarb 0.01 mg/kg torrsubstans
fenoxikarb 0.01 mg/kg torrsubstans
fenpropidin 0.01 mg/kg torrsubstans
fenpropimorf 0.01 mg/kg torrsubstans
fensulfotion 0.01 mg/kg torrsubstans
fenuron 0.01 mg/kg torrsubstans
fipronil 0.01 mg/kg torrsubstans
fipronilsulfon 0.01 mg/kg torrsubstans
florasulam 0.01 mg/kg torrsubstans
fluazifop 0.01 mg/kg torrsubstans
fluazifop-p-butyl 0.01 mg/kg torrsubstans
fludioxonil 0.01 mg/kg torrsubstans
flufenacet 0.01 mg/kg torrsubstans
fluometuron 0.01 mg/kg torrsubstans
fluopikolid 0.01 mg/kg torrsubstans
fluopyram 0.01 mg/kg torrsubstans
flukvinkonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
flusilazol 0.01 mg/kg torrsubstans
flutolanil 0.01 mg/kg torrsubstans
fonofos 0.01 mg/kg torrsubstans
foramsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
forat 0.01 mg/kg torrsubstans
fosalon 0.01 mg/kg torrsubstans
fosfamidon 0.01 mg/kg torrsubstans
fosmet 0.01 mg/kg torrsubstans
fosmet oxon 0.01 mg/kg torrsubstans
fostiazat 0.01 mg/kg torrsubstans
furalaxyl 0.01 mg/kg torrsubstans
haloxifop 0.01 mg/kg torrsubstans
haloxyfop-2-etoxyetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
haloxifop-p-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
hexakonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
hexazinon 0.01 mg/kg torrsubstans
hexytiazox 0.01 mg/kg torrsubstans
2-hydroxiatrazin 0.01 mg/kg torrsubstans
hydroxiterbutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
imazalil 0.01 mg/kg torrsubstans
imazametabens-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
imazamox 0.01 mg/kg torrsubstans
imazapyr 0.01 mg/kg torrsubstans
imazetapyr 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid olefin 0.01 mg/kg torrsubstans
imidakloprid urea 0.01 mg/kg torrsubstans
indoxakarb 0.01 mg/kg torrsubstans
iprodion 0.01 mg/kg torrsubstans
isoproturon 0.01 mg/kg torrsubstans
isoproturon-desmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
isoproturon-monodesmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
kadusafos 0.01 mg/kg torrsubstans
karbaryl 0.01 mg/kg torrsubstans
karbendazim 0.01 mg/kg torrsubstans
karbofuran 0.01 mg/kg torrsubstans
karboxin 0.01 mg/kg torrsubstans
klodinafop 0.01 mg/kg torrsubstans
klodinafoppropargyl 0.01 mg/kg torrsubstans
klofentezin 0.01 mg/kg torrsubstans
klomazon 0.01 mg/kg torrsubstans
klomeprop 0.01 mg/kg torrsubstans
klopyralid 0.1 mg/kg torrsubstans
klorbromuron 0.01 mg/kg torrsubstans
klorfenvinfos 0.01 mg/kg torrsubstans
kloridazon 0.01 mg/kg torrsubstans
kloridazon-desfenyl 0.01 mg/kg torrsubstans
kloridazon-metyldesfenyl 0.01 mg/kg torrsubstans
kloroxuron 0.01 mg/kg torrsubstans
klorprofam 0.01 mg/kg torrsubstans
klorpyrifos 0.01 mg/kg torrsubstans
klorpyrifosmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
klorsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
klortoluron 0.01 mg/kg torrsubstans
klortoluron-desmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
klotianidin 0.01 mg/kg torrsubstans
kresoxim-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
krimidin 0.01 mg/kg torrsubstans
kumafos 0.01 mg/kg torrsubstans
kvinalfos 0.01 mg/kg torrsubstans
kvinklorak 0.01 mg/kg torrsubstans
kvinmerac 0.01 mg/kg torrsubstans
kvinoxifen 0.01 mg/kg torrsubstans
kvizalofop 0.01 mg/kg torrsubstans
kvizalofop-p-etyl 0.01 mg/kg torrsubstans
lenacil 0.01 mg/kg torrsubstans
linuron 0.01 mg/kg torrsubstans
malaoxon 0.01 mg/kg torrsubstans
malation 0.01 mg/kg torrsubstans
mandipropamid 0.01 mg/kg torrsubstans
mefenpyrdietyl 0.01 mg/kg torrsubstans
mekarbam 0.01 mg/kg torrsubstans
mesosulfuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
metabenstiazuron 0.01 mg/kg torrsubstans
metalaxyl (isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
metamidofos 0.01 mg/kg torrsubstans
metamitron 0.01 mg/kg torrsubstans
metazaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
metidation 0.01 mg/kg torrsubstans
metiokarb 0.01 mg/kg torrsubstans
metiokarbsulfon 0.01 mg/kg torrsubstans
metiokarbsulfoxid 0.01 mg/kg torrsubstans
metkonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
metobromuron 0.01 mg/kg torrsubstans
metolaklor (isomerer) 0.01 mg/kg torrsubstans
metomyl 0.01 mg/kg torrsubstans
metomyloxim 0.01 mg/kg torrsubstans
metoxifenozid 0.01 mg/kg torrsubstans
metoxuron 0.01 mg/kg torrsubstans
metrafenon 0.01 mg/kg torrsubstans
metribuzin 0.01 mg/kg torrsubstans
metribuzin-desamino 0.01 mg/kg torrsubstans
metsulfuron-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
molinat 0.01 mg/kg torrsubstans
monokrotofos 0.01 mg/kg torrsubstans
monolinuron 0.01 mg/kg torrsubstans
monuron 0.01 mg/kg torrsubstans
myklobutanil 0.01 mg/kg torrsubstans
napropamid 0.01 mg/kg torrsubstans
naptalam 0.01 mg/kg torrsubstans
neburon 0.01 mg/kg torrsubstans
nikosulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
norflurazon 0.01 mg/kg torrsubstans
nuarimol 0.01 mg/kg torrsubstans
ometoat 0.01 mg/kg torrsubstans
oxadiazon 0.01 mg/kg torrsubstans
oxadixyl 0.01 mg/kg torrsubstans
oxamyl 0.01 mg/kg torrsubstans
oxyfluorfen 0.01 mg/kg torrsubstans
paklobutrazol 0.01 mg/kg torrsubstans
paraoxon-etyl 0.01 mg/kg torrsubstans
paraoxon-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
parationetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
pencykuron 0.01 mg/kg torrsubstans
pendimetalin 0.01 mg/kg torrsubstans
petoxamid 0.01 mg/kg torrsubstans
pikoxistrobin 0.01 mg/kg torrsubstans
pirimifosetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
pirimifosmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
pirimikarb 0.01 mg/kg torrsubstans
primisulfuron-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
prodiamin 0.01 mg/kg torrsubstans
profam 0.01 mg/kg torrsubstans
profenofos 0.01 mg/kg torrsubstans
prokloraz 0.01 mg/kg torrsubstans
prometon 0.01 mg/kg torrsubstans
prometryn 0.01 mg/kg torrsubstans
propaklor 0.01 mg/kg torrsubstans
propakvizafop 0.01 mg/kg torrsubstans
propamokarb 0.01 mg/kg torrsubstans
propanil 0.01 mg/kg torrsubstans
propazin 0.01 mg/kg torrsubstans
propikonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
propoxur 0.01 mg/kg torrsubstans
propyzamid 0.01 mg/kg torrsubstans
prosulfokarb 0.01 mg/kg torrsubstans
pyraklostrobin 0.01 mg/kg torrsubstans
pyribenzoxim 0.01 mg/kg torrsubstans
pyridaben 0.01 mg/kg torrsubstans
pyrimetanil 0.01 mg/kg torrsubstans
pyriproxifen 0.01 mg/kg torrsubstans
rimsulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
sebutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
sedaxan 0.01 mg/kg torrsubstans
setoxidim 0.01 mg/kg torrsubstans
siduron 0.01 mg/kg torrsubstans
simazin 0.01 mg/kg torrsubstans
simetryn 0.01 mg/kg torrsubstans
spiroxamin 0.01 mg/kg torrsubstans
tebufenpyrad 0.01 mg/kg torrsubstans
tebukonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
tebutiuron 0.01 mg/kg torrsubstans
teflubenzuron 0.01 mg/kg torrsubstans
terbutryn 0.01 mg/kg torrsubstans
terbutylazin 0.01 mg/kg torrsubstans
tiakloprid 0.01 mg/kg torrsubstans
tiametoxam 0.01 mg/kg torrsubstans
tiazafluron 0.01 mg/kg torrsubstans
tidiazuron 0.01 mg/kg torrsubstans
tifensulfuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
tiobenkarb 0.01 mg/kg torrsubstans
tiofanatmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
tolklofosmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
triadimefon 0.01 mg/kg torrsubstans
triadimenol 0.01 mg/kg torrsubstans
triallat 0.01 mg/kg torrsubstans
triasulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
triazofos 0.01 mg/kg torrsubstans
tribenuronmetyl 0.01 mg/kg torrsubstans
trietazin 0.01 mg/kg torrsubstans
trifloxisulfuron-natrium 0.01 mg/kg torrsubstans
trifloxystrobin 0.01 mg/kg torrsubstans
triflumizol 0.01 mg/kg torrsubstans
triflumuron 0.01 mg/kg torrsubstans
triflusulfuron-metyl 0.01 mg/kg torrsubstans
trinexapak-etyl 0.01 mg/kg torrsubstans
tritikonazol 0.01 mg/kg torrsubstans
tritosulfuron 0.01 mg/kg torrsubstans
zoxamid 0.01 mg/kg torrsubstans

OJ-3c LC-MS-MS pesticidpaket i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 050 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: LC-MS-MS
Express: Nej
Ackreditering: Ja