Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
atenolol 0.1 mg/kg torrsubstans
citalopram 0.1 mg/kg torrsubstans
cyklofosfamid 0.1 mg/kg torrsubstans
diazepam 0.1 mg/kg torrsubstans
diklofenak 0.1 mg/kg torrsubstans
enalapril 0.1 mg/kg torrsubstans
17-alfa-etinylöstradiol 0.1 mg/kg torrsubstans
fluoxetin 0.1 mg/kg torrsubstans
furosemid 0.1 mg/kg torrsubstans
hydroklortiazid 0.1 mg/kg torrsubstans
ibuprofen 0.1 mg/kg torrsubstans
ifosfamid 0.1 mg/kg torrsubstans
ketoprofen 0.1 mg/kg torrsubstans
metoprolol 0.1 mg/kg torrsubstans
naproxen 0.1 mg/kg torrsubstans
noretisteron 0.1 mg/kg torrsubstans
oxazepam 0.1 mg/kg torrsubstans
paracetamol 0.1 mg/kg torrsubstans
ranitidin 0.1 mg/kg torrsubstans
salbutamol 0.1 mg/kg torrsubstans
sertralin 0.1 mg/kg torrsubstans
simvastatin 0.1 mg/kg torrsubstans
terbutalin 0.1 mg/kg torrsubstans
warfarin 0.1 mg/kg torrsubstans

OJ-28c Läkemedelsrester i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 8 505 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: N
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: GC-MS, LC-MS-MS
Express: Nej
Ackreditering: Nej