Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
trietylbly 0.001 mg/kg torrsubstans
dietylbly 0.001 mg/kg torrsubstans
tetraetylbly 0.001 mg/kg torrsubstans

OJ-19b Blyorganiska föreningar i jord, slam och sediment

Paketinfo

Pris: 3 360 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 10 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Metod: GC-AED
Express: Nej
Ackreditering: Ja