Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Kombinationspaket
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 1 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 1 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.1 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 0.1 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 0.25 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 0.05 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 5 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 1 mg/kg torrsubstans
PAH, summa L 0.15 mg/kg torrsubstans
PAH, summa M 0.25 mg/kg torrsubstans
PAH, summa H 0.23 mg/kg torrsubstans

Ringa risk: PAH, metaller (enligt SNV 2010:1)

Paketinfo

Pris: 1 680 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Kombinationspaket
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: Diffusionstät påse för jord, 212 ml glasburk för slam/sediment
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Metaller: För prover där resultat önskas inom tre dygn görs provuttag direkt ur materialet utan föregående torkning och siktning.