Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 1 50 mg/kg torrsubstans
B, bor 2 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 1 0.1 mg/kg torrsubstans
Bi, vismut 2 0.01 mg/kg torrsubstans
Ca, kalcium 1 50 mg/kg torrsubstans
Fe, järn 1 10 mg/kg torrsubstans
K, kalium 2 200 mg/kg torrsubstans
Li, litium 1 1 mg/kg torrsubstans
Mg, magnesium 1 5 mg/kg torrsubstans
Mn, mangan 0.5 mg/kg torrsubstans
Na, natrium 1 50 mg/kg torrsubstans
P, fosfor 5 mg/kg torrsubstans
Rb, rubidium 0.2 mg/kg torrsubstans
S, svavel 50 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 1 0.2 mg/kg torrsubstans
Tl, tallium 0.05 mg/kg torrsubstans
U, uran 0.02 mg/kg torrsubstans

MS-2-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: Pris/tilläggsanalyt: 190 SEK
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: Samma dag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: ICP-MS. Analysen utförs med förenklad provberedning samt separat TS-bestämning. Uppslutning: Prov lakas i HNO3. (Halterna korrigeras till TS 105°C)
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Kan beställas som ALS Quick (Quick och SameDay måste alltid förbokas). För mer information om beställning, priser och leveranstider, se Expressanalyser för jord och vatten och byggnadsmaterial.
Slamprover ska levereras kylda till labbet för att undvika gasutveckling.
Pris för enstaka element: 535 SEK. Efterföljande element: 200 SEK/element.

1 Analys återspeglar ej totalhalter. Analys enligt ALS TC-paket rekommenderas.
2 Parametern är ej ackrediterad