Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 1 50 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.1 mg/kg torrsubstans
B, bor 2 mg/kg torrsubstans
Ca, kalcium 1 50 mg/kg torrsubstans
Bi, vismut 2 0.01 mg/kg torrsubstans
Fe, järn 1 10 mg/kg torrsubstans
K, kalium 2 200 mg/kg torrsubstans
Li, litium 1 1 mg/kg torrsubstans
Mg, magnesium 1 5 mg/kg torrsubstans
Mn, mangan 0.5 mg/kg torrsubstans
Na, natrium 1 50 mg/kg torrsubstans
P, fosfor 5 mg/kg torrsubstans
Rb, rubidium 0.2 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 1 0.2 mg/kg torrsubstans
S, svavel 50 mg/kg torrsubstans
Tl, tallium 0.05 mg/kg torrsubstans
U, uran 0.02 mg/kg torrsubstans

MS-1-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: Se anmärkningar
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: ICP-MS. Uppslutning: Provet torkas vid 50°C och lakas i HNO3. (Halterna korrigeras till TS 105°C)
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element. Begär offert vid analys av många element.
Slamprover ska levereras kylda till labbet för att undvika gasutveckling.
Vid 2-dagars eller snabbare analys ska provet skickas direkt till ALS laboratoriet i Luleå. Vid frågor vänligen kontakta oss.

1 Analys återspeglar ej totalhalter. Analys enligt ALS TC-paket rekommenderas.
2 Parametern är ej ackrediterad