Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
DELPAKET 1
Ag, silver 0.4 mg/kg torrsubstans
Au, guld 0.1 mg/kg torrsubstans
Ir, iridium 0.1 mg/kg torrsubstans
Pd, palladium 0.4 mg/kg torrsubstans
Pt, platina 0.1 mg/kg torrsubstans
Re, rhenium 0.1 mg/kg torrsubstans
Rh, rodium 0.4 mg/kg torrsubstans
Ru, rutenium 0.4 mg/kg torrsubstans
Sb, antimon 0.4 mg/kg torrsubstans
Se, selen 0.8 mg/kg torrsubstans
Sn, tenn 0.8 mg/kg torrsubstans
Te, tellur 0.5 mg/kg torrsubstans
DELPAKET 2
As, arsenik 1 0.1 mg/kg torrsubstans
B, bor 1 2 mg/kg torrsubstans
Bi, vismut 0.04 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 1 0.01 mg/kg torrsubstans
Cs, cesium 0.1 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 1 0.3 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 1 0.04 mg/kg torrsubstans
In, indium 0.4 mg/kg torrsubstans
Li, litium 1 1 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 1 0.08 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 1 0.1 mg/kg torrsubstans
S, svavel 1 50 mg/kg torrsubstans
Tl, tallium 0.04 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 1 1 mg/kg torrsubstans
DELPAKET 3
Al, aluminium 200 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 2 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.5 mg/kg torrsubstans
Ca, kalcium 600 mg/kg torrsubstans
Ce, cerium 0.4 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 5 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 10 mg/kg torrsubstans
Dy, dysprosium 0.08 mg/kg torrsubstans
Er, erbium 0.1 mg/kg torrsubstans
Eu, europium 0.04 mg/kg torrsubstans
Fe, järn 700 mg/kg torrsubstans
Ga, gallium 1 mg/kg torrsubstans
Gd, gadolinium 0.03 mg/kg torrsubstans
Ge, germanium 5 mg/kg torrsubstans
Hf, hafnium 0.09 mg/kg torrsubstans
Ho, holmium 0.06 mg/kg torrsubstans
K, kalium 800 mg/kg torrsubstans
La, lantan 0.3 mg/kg torrsubstans
Lu, lutetium 0.03 mg/kg torrsubstans
Mg, magnesium 100 mg/kg torrsubstans
Mn, mangan 20 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 5 mg/kg torrsubstans
Na, natrium 400 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 0.2 mg/kg torrsubstans
Nd, neodym 0.7 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 10 mg/kg torrsubstans
P, fosfor 40 mg/kg torrsubstans
Pr, praseodym 0.1 mg/kg torrsubstans
Rb, rubidium 2 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 1 mg/kg torrsubstans
Si, kisel 400 mg/kg torrsubstans
Sm, samarium 0.3 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 1 mg/kg torrsubstans
Ta, tantal 0.05 mg/kg torrsubstans
Tb, terbium 0.09 mg/kg torrsubstans
Th, torium 0.1 mg/kg torrsubstans
Ti, titan 10 mg/kg torrsubstans
Tm, tulium 0.1 mg/kg torrsubstans
U, uran 0.03 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 2 mg/kg torrsubstans
W, volfram 0.3 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 0.5 mg/kg torrsubstans
Yb, ytterbium 0.2 mg/kg torrsubstans
Zr, zirkonium 2 mg/kg torrsubstans

MGK-23 Metaller i slam för Revaq-certifiering

Paketinfo

Pris: 5 670 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 50 g avvattnat slam
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: Uppslutningar:7M HNO3, kungsvatten och smälta med litiummetaborat.
Express: Ja, Expresstariff 8: 5 dagar + 50%; 6 dagar + 40%; 7 dagar + 30%
Anmärkningar: Slamprover ska levereras kylda till labbet för att undvika gasutveckling.
1 Ackrediterad analys.