Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al2O3 torrsubstans
CaO torrsubstans
Fe2O3 torrsubstans
K2O torrsubstans
MgO torrsubstans
MnO torrsubstans
Na2O torrsubstans
P2O5 torrsubstans
SiO2 torrsubstans
TiO2 torrsubstans
summa oxider torrsubstans
LOI torrsubstans
As, arsenik 1 0.1 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 2 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.5 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 1 0.01 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 1 0.03 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 10 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 1 0.3 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 1 0.04 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 5 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 1 0.08 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 1 0.1 mg/kg torrsubstans
S, svavel 8 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 1 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 2 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 2 mg/kg torrsubstans
W, volfram 50 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 2 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 1 1 mg/kg torrsubstans
Zr, zirkonium 2 mg/kg torrsubstans

MG-1 Metaller (29) i jord, slam och sediment, 7M HNO3 lakning och smälta

Paketinfo

Pris: 1 800 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 5 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: Uppslutning: För bestämning av As, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, S och Zn torkas provet vid 50°C och lakas i 7M HNO3 för slam/sediment alternativt HNO3/H2O2 för jord. Övriga ämnen bestäms efter smältning med litiummetaborat följt av upplösning i utspädd salpetersyra.
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Anmärkningar: Läs mer i Naturvårdsverkets rapport 5148: Halter av 61 spårelement i avloppsslam, stallgödsel, handelsgödsel, nederbörd samt i jord och gröda.
Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element. Begär offert vid analys av många element.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.
Slamprover ska levereras kylda till labbet för att undvika gasutveckling.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet

1 Ackrediterad analys.