Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Hg, kvicksilver 1 0.01 mg/kg torrsubstans

MG-1/M-2 susp Tillägg: Hg 0.01 mg/kg TS

Paketinfo

Pris: 305 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Metod: Fluorescensteknik
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Anmärkningar:
1 För M-2 Susp blir rapporteringsgränsen 0.01 µg totalt.