Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 1 0.05 mg/kg torrsubstans
As, arsenik 0.5 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 1 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.1 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.1 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 0.2 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 0.3 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 0.2 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 1 0.2 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 0.2 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 1 mg/kg torrsubstans
Sb, antimon 1 0.05 mg/kg torrsubstans
Sn, tenn 1 0.5 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 0.2 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 1 mg/kg torrsubstans

M-KM1 Metaller (15) i jord, slam och sediment, HNO3- och kungsvattenuppslutning

Paketinfo

Pris: 1 710 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: ICP-MS. Uppslutning: Provet torkas vid 50°C och lakas i 7M HNO3 för slam/sediment alternativt HNO3/H2O2 för jord. För För Mo, Sb, Ag och Sn används kungsvattenuppslutning.
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element. Begär offert vid analys av många element.
Förenklad provberedning med separat TS-bestämning (enligt MS-2) utförs för prover där resultat önskas snabbare än 3 arbetsdagar.
Slamprover ska levereras kylda till labbet för att undvika gasutveckling.
Vid 2-dagars eller snabbare analys ska provet skickas direkt till ALS laboratoriet i Luleå. Vid frågor vänligen kontakta oss.

1 Analyserna är ackrediterade för jord, slam och sediment.