Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Ag, silver 0.05 mg/kg torrsubstans
As, arsenik 1.0 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 0.5 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.10 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.1 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 0.2 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 0.3 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 0.05 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 0.2 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 0.2 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 1 mg/kg torrsubstans
Sb, antimon 0.05 mg/kg torrsubstans
Sn, tenn 0.5 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 0.2 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 2 mg/kg torrsubstans

M-AR3 Metaller (15) i jord, slam och sediment, kungsvattenuppslutning

Paketinfo

Pris: 1 545 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: Samma dag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: ICP-MS efter uppslutning i kungsvatten. SS-EN ISO 54321:2021 (mark, behandlat bioavfall, slam och avfall) SS-EN 16174:2012 (slam, behandlat avfall och mark)
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Instruktion: Vid 1-dags snabbanalys ska provet skickas direkt till ALS laboratorium i Luleå.
Anmärkningar: Slamprover ska levereras kylda till labbet för att undvika gasutveckling.
Proven kan analyseras som våtsubstans eller som torrsubstans.
För Same Day, vänligen kontakta ALS i Luleå
Observera att paket M-AR3 är en kombination av M-AR och M-AR2.