Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 0.01 µg totalt
Cd, kadmium 0.002 µg totalt
Co, kobolt 0.01 µg totalt
Cr, krom 0.02 µg totalt
Cu, koppar 0.05 µg totalt
Hg, kvicksilver 0.01 µg totalt
Ni, nickel 0.02 µg totalt
Pb, bly 0.01 µg totalt
V, vanadin 0.01 µg totalt
Zn, zink 0.2 µg totalt

M-4 susp Grundämnen i suspenderat material

Paketinfo

Pris: 1 630 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 2 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: Max 2 filter à 142mm per prov
Metod: Uppslutning: Filtret löses med HNO3/H2O2 i mikrovågsugn
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Anmärkningar: M-4 susp används för suspenderat material från naturliga vatten med relativt låga halter av grundämnen. Filtrering ingår ej. Kund ansvarar för filtrering och kan beställa tvättade filter för detta ändamål. Kontakta ALS kundtjänst. För suspenderat material med relativt höga halter av grundämnen rekommenderas i stället M-2 susp.