Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 0.1 µg totalt
Cd, kadmium 0.01 µg totalt
Co, kobolt 0.03 µg totalt
Cr, krom 0.1 µg totalt
Cu, koppar 0.3 µg totalt
Hg, kvicksilver 0.04 µg totalt
Mn, mangan 0.05 µg totalt
Ni, nickel 0.08 µg totalt
Pb, bly 0.1 µg totalt
V, vanadin 0.2 µg totalt
Zn, zink 1 µg totalt

M-2 susp Grundämnen i suspenderat material

Paketinfo

Pris: 1 795 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: Cirka 1-2L beroende på mängden suspenderad material
Provkärl: 1 l plastflaska
Metod: Provet filtreras genom 0.45 µm filter. Filtret löses därefter med HNO3/H2O2 i mikrovågsugn
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: M-2 susp används för suspenderat material med relativt höga halter av grundämnen. Den innehåller förutom analys av grundämnen även en gravimetrisk susphaltsbestämning. För suspenderat material med extremt låga halter av grundämnen rekommenderas M-4 susp.