Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
As, arsenik 3 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 1 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.1 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.1 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.1 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 0.2 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 0.3 mg/kg torrsubstans
Fe, järn 10 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 1 mg/kg torrsubstans
Mn, mangan 0.5 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 0.2 mg/kg torrsubstans
P, fosfor 5 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 1 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 0.2 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 0.2 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 1 mg/kg torrsubstans

M-1c Metaller (16) i jord, slam och sediment, HNO3 uppslutning

Paketinfo

Pris: 895 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: ICP-MS. Uppslutning: Provet torkas vid 50°C och lakas i HNO3. (Halterna korrigeras till TS 105°C)
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 615 SEK. Efterföljande element: 230 SEK/element. Begär offert vid analys av många element.
Slamprover ska levereras kylda till labbet för att undvika gasutveckling.
För prover där resultat önskas inom ett dygn görs provuttag direkt ur materialet utan föregående torkning och siktning. För icke homogena prover rekommenderas torkning och siktning för ett representativt provuttag. Resultat kan då erhållas inom två dygn.
Vid 2-dagars eller snabbare analys ska provet skickas direkt till ALS laboratoriet i Luleå. Vid frågor vänligen kontakta oss.