Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al, aluminium 1 10 mg/kg torrsubstans
B, bor 2 mg/kg torrsubstans
Bi, vismut 2 0.01 mg/kg torrsubstans
Ca, kalcium 1 20 mg/kg torrsubstans
Li, litium 1 1 mg/kg torrsubstans
Mg, magnesium 1 5 mg/kg torrsubstans
Na, natrium 1 50 mg/kg torrsubstans
Rb, rubidium 0.2 mg/kg torrsubstans
S, svavel 50 mg/kg torrsubstans
Tl, tallium 0.05 mg/kg torrsubstans
U, uran 0.02 mg/kg torrsubstans

M-1c-ADD Tilläggsanalyter

Paketinfo

Pris: Pris/tilläggselement: 190 SEK
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 1 arbetsdag
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Metod: ICP-MS. Uppslutning: Provet torkas vid 50°C och lakas i HNO3. (Halterna korrigeras till TS 105°C)
Express: Ja, Expresstariff 1: SameDay +350%; Q07 +400%; Q12 300%; Q17 +200%; 1 dag +100%; 2 dagar +75%; 3 dagar +40%; 4 dagar +30%; 5 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Pris för enstaka element: 505kr. Pris för tilläggselement: 190 kr/element. För tillgängliga element inom ackreditering samt LOQ, se Tilläggspaket - metaller.
Slamprover ska levereras kylda till labbet för att undvika gasutveckling.

1 Analys återspeglar ej totalhalter. Analys enligt ALS TC-paket rekommenderas.
2 Parametern är ej ackrediterad