Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Th, torium 0.1 mg/kg torrsubstans
U, uran 0.5 mg/kg torrsubstans

G-7 Th och U i jord, slam och sediment efter smälta

Paketinfo

Pris: 790 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet