Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al2O3 totalt
CaO totalt
Fe2O3 totalt
K2O totalt
MgO totalt
MnO totalt
Na2O totalt
P2O5 totalt
SiO2 totalt
TiO2 totalt
summa oxider totalt
LOI totalt
Ba, barium 0.02 µg totalt
Be, beryllium 0.01 µg totalt
Co, kobolt 0.2 µg totalt
Cr, krom 0.2 µg totalt
Cu, koppar 0.2 µg totalt
La, lantan 0.2 µg totalt
Mo, molybden 0.2 µg totalt
Nb, niob 0.5 µg totalt
Ni, nickel 0.2 µg totalt
Sc, skandium 0.1 µg totalt
Sn, tenn 0.5 µg totalt
Sr, strontium 0.02 µg totalt
V, vanadin 0.2 µg totalt
W, volfram 1 µg totalt
Y, yttrium 0.1 µg totalt
Zn, zink 0.1 µg totalt
Zr, zirkonium 0.1 µg totalt

G-2 susp Grundämnen i suspenderat material

Paketinfo

Pris: 2 420 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 3 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 1 l
Provkärl: 1 l plastflaska
Metod: Provet filtreras genom 0.45 µm filter. Filtret inaskas, smälts med litiummetaborat och upplöses i utspädd salpetersyra.
Express: Ja, Expresstariff 2: 3 dagar +100%; 4 dagar +75%; 5 dagar +40%; 6 dagar +30%; 7 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: Kostnad för tillkommande provberedning kan tillkomma. Kontakta laboratoriet.