Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
S, svavel

Elementaranalys S i jord, slam sediment

Paketinfo

Pris: 750 SEK / prov
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 20 g
Provkärl: 250 ml plastburk
Ackreditering: Ja