Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
S, svavel 0.1 % av torrsubstans

Elementaranalys S i jord, slam sediment

Paketinfo

Pris: 750 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 20 g
Provkärl: 250 ml plastburk
Ackreditering: Ja