Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
N, kväve
C, kol
H, väte

Elementaranalys C,H,N i jord, slam sediment

Paketinfo

Pris: 980 SEK / prov
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 10 g
Provkärl: 250 ml plastburk
Ackreditering: Ja