Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
N, kväve 0.1 % av torrsubstans
C, kol 0.1 % av torrsubstans
H, väte 0.1 % av torrsubstans

Elementaranalys C,H,N i jord, slam sediment

Paketinfo

Pris: 980 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Provtyp: Jord, slam och sediment
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 10 g
Provkärl: 250 ml plastburk
Ackreditering: Ja