Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
hexaklorbensen

ABS-HCB-ADD Hexaklorbensen i rökgaser som tillägg

Paketinfo

Pris: 2 150 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 4 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Organiska ämnen
Provkärl: XAD-2-ampull och filter
Metod: HRGC-HRMS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Utrustning för provtagning i rökgaser, XAD-2-ampuller och filter beställs från vår kundtjänst i Stockholm.