Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
Al2O3
CaO
Fe2O3
K2O
MgO
MnO
Na2O
P2O5
SiO2
TiO2
summa oxider
askhalt (1000°C) 1
As, arsenik 0.3 mg/kg torrsubstans
Ba, barium 0.1 mg/kg torrsubstans
Be, beryllium 0.03 mg/kg torrsubstans
Cd, kadmium 0.02 mg/kg torrsubstans
Co, kobolt 0.02 mg/kg torrsubstans
Cr, krom 0.5 mg/kg torrsubstans
Cu, koppar 0.4 mg/kg torrsubstans
Hg, kvicksilver 0.04 mg/kg torrsubstans
Mo, molybden 0.3 mg/kg torrsubstans
Nb, niob 0.3 mg/kg torrsubstans
Ni, nickel 0.2 mg/kg torrsubstans
Pb, bly 0.2 mg/kg torrsubstans
S, svavel 80 mg/kg torrsubstans
Sc, skandium 0.05 mg/kg torrsubstans
Sr, strontium 0.1 mg/kg torrsubstans
V, vanadin 0.1 mg/kg torrsubstans
W, volfram 2.5 mg/kg torrsubstans
Y, yttrium 0.1 mg/kg torrsubstans
Zn, zink 0.8 mg/kg torrsubstans
Zr, zirkonium 0.1 mg/kg torrsubstans

MG-4 Grundämnen i kol

Paketinfo

Pris: 1 735 SEK / prov
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Grundämnen
Provmängd: 50 g torrsubstans
Provkärl: 100 ml plastburk
Anmärkningar: Angiven rapporteringsgräns gäller vid en askhalt på 5%. Önskas annan haltangivelse skall detta anges vid beställningen.
Kostnad för provberedning kan tillkomma.
För frågor gällande provberedning, vänligen kontakta laboratoriet

1 Procedur A2 tillämpas, vilket beskrivs i "Multielement analysis of coal by ICP techniques using solution nebulization and laser ablation" [PDF]