Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Värmevärde, kalorimetriskt och effektivt i fossilt/icke-fossilt bränsle

Paketinfo

Pris: 1 500 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Ackreditering: Ja