Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
cyanid, total 0.01 mg/l

Cyanid, HCN i absorptionslösning

Paketinfo

Pris: 725 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Metod: Spektrofotometri.
Express: Nej
Ackreditering: Ja
Anmärkningar: Lösning: 0.5 M NaOH.
För beställning av absorptionslösningar, kontakta info.lu@alsglobal.com.