Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:

Askhalt/oförbränt i icke-fossilt bränsle

Paketinfo

Pris: 650 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 500 g
Provkärl: 500 ml plastburk
Ackreditering: Ja