Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
ammonium 1.3 mg/kg
ammoniumkväve 1 mg/kg
ammoniak 1.2 mg/kg
ammoniak-kväve (NH3-N) 1 mg/kg

Ammonium och ammoniak i aska

Paketinfo

Pris: 650 SEK / prov
Standard svarstid: 10 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 10 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Bränslen, aska och rökgaser
Analystyp: Övriga analyser
Provmängd: 50 g torrsubstans
Ackreditering: Ja