Provtyp: Biota
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
bensen 0.01 mg/kg
toluen 0.05 mg/kg
etylbensen 0.05 mg/kg
summa xylener 0.05 mg/kg

OB-5a BTEX i biota

Paketinfo

Pris: 1 420 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Rabattgrupp: 1
Provtyp: Biota
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: 10 g
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: HS-GC-MS
Express: Nej
Ackreditering: Nej
Instruktion: OBS! Provkärlet måste toppfyllas och skall sändas kylt till lab snarast efter provtagning.
Anmärkningar: Jordprov kan även tas i metanolvial. Kontakta laboratoriet för mer information.