Provtyp: Biota
Analystyp: Organiska ämnen
Analys av ämne: Rapporteringsgräns:
TCPP, tris(1-metyl-2-kloretyl)fosfat 10 µg/kg
TCEP, tris(2-kloretyl)fosfat 10 µg/kg
TDCP, tris(1,3-diklor-2-propyl)fosfat 10 µg/kg
TBP, tri-n-butylfosfat 10 µg/kg
TBEP, tri(2-butoxyetyl)fosfat 50 µg/kg
TEHP, tri(2-etylhexyl)fosfat 10 µg/kg
TIBP, tri-iso-butylfosfat 10 µg/kg
TCP, trikresylfosfat 1 50 µg/kg
ToCP, tris-o-kresylfosfat 10 µg/kg
TPP, trifenylfosfat 10 µg/kg
DBPhP, dibutylfenylfosfat 80 µg/kg
DPhBP, difenylbutylfosfat 10 µg/kg
EHDPhP, 2-etylhexyl-difenylfosfat 10 µg/kg

OB-25c Organofosfater (flamskyddsmedel, mjukgörare) i biota

Paketinfo

Pris: 3 960 SEK / prov
Standard svarstid: 15 arbetsdagar
Snabbast svarstid: 5 arbetsdagar
Rabattgrupp: 6
Provtyp: Biota
Analystyp: Organiska ämnen
Provmängd: min. 1 g torrsubstans eller 5 g våtsubstans
Provkärl: 212 ml glasburk
Metod: GC-MS
Express: Ja, Expresstariff 3: 4 dagar +100%; 5 dagar +75%; 6 dagar +40%; 7 dagar +30%; 8 dagar +20%
Ackreditering: Nej
Anmärkningar: OBS! Ingen plast i kontakt med provet.
1 Beräknad summa av o-, m- och p-isomerer